لیزر لک

انواع مختلف لیزر برای از بین بردن لکه های پوستی استفاده می شوند که هر کدام برای انواعی از لک کاربرد دارد و یا به مقدار خاصی بر روی پوست اثر می گذارند.
کدام روش برای چه کسی مناسب است و یا از چه نوع لیزری باید استفاده کنیم