دکتر مریم سلیمانی

دکتر مریم سلیمانی، دارای مدرک زیبایی از فرانسه، به مدت ۱۵ سال است که در کلینیک زیبایی مشغول به کارند. از افتخارات ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-مدیر کلینیک بهداشتی دانشگاه تهران به مدت دو سال
-تحقیق و ارزیابی بیماران مبتلا به ادم تحتانی توسط سونوگرافی کالر داپلر به مدت دو سال
-مدیر فنی بیمارستان های فوق تخصصی
-گذراندن دوره ی فلوشیپ درماتولوژی در بیمارستان امام خمینی تهران به مدت ۴ سال
-سهامدار بخش پوست بیمارستان خصوصی در شمال تهران