لکه های پوست

روش های مراقبت از پوست و از بین بردن لکه های پوستی بسته به نوع لکه ها و همین طور مواردی مانند، جنسیت، سن، ژنتیک، بیماری های درگیر، داروهای مصرفی، پیشینه پزشکی و همچنین لایف استایل هر فرد متفاوت است.
در اینجا گزیده ای مقالات مرتبط با انواع پوست، لکه های پوستی مانند، لک های سوختگی، لکه های ملاسما، بیماری هایی مانند ویتیلیگو و … آورده شده است.