تگ - لکه های پوست

لکه های پوست انواع مختلفی دارند و روشهای مختلفی برای درمان این بیماری های پوستی وجود دارد؛ اما در موارد زیادی افراد با مراجعه به کلینیک های غیر معتبر و آرایشگاهها نه تنها این مشکل را رفع نمی کنند؛ بلکه درمان لکه ها را به تعویق می اندازند.

مخصوصا که لکه های صورت در صورت انجام کارهای غیر اصولی ممکن است بیشتر و بدتر از قبل شوند و به زندگی اجتماعی فرد هم آسیب برسانند. لکه های ملاسما؛ لکه های سفید روی پوست؛ لکه های قهوه ای رنگ و کک و مک؛ سوختگی و یا هر مشکل دیگری باید با کمک پزشک درمان شود.